PTC ( Paid to click ) định nghĩa đơn giản là hình thức kiếm tiền trên mạng bằng cách click quảng cáo, mỗi quảng cáo, thường sẽ chạy từ 10-30s, và chúng ta sẽ nhận được từ 0.1 đến 1 cent cho mỗi click này!
Cách làm việc trong các site PTC rất đơn giản, nhưng có 1 vấn đề xin đề cập ngay với các bạn, là nếu gặp site PTC scam (site PTC lừa đảo, không trả tiền cho thành viên), thì có thể bạn đã hoài công vô ích.Với sự phát triển của PTC như hiện nay, các site mới mọc lên như nấm, thì bị scam đã trở thành tất yếu! Các site mình cập nhật ở bên dưới tuy giá click hơi thấp nhưng rất uy tí, bạn không nên tham gia các site mới với giá click cao chắc chắn họ sẽ sớm Scam (không trả tiền cho bạn).

Đây là hướng dẫn đăng kí và kiếm tiền với 1 trang paid to click ptc , và đây là phương pháp click nhiều site ptc tiết kiếm thời gian dành cho newbie, bạn làm tương tự với những trang dưới đây, có thể đăng kí kiếm tiền với nhiều trang một lúc để kiếm nhiều tiền nhưng lưu ý mỗi trang chỉ được 1 tài khoản duy nhất (nếu không sẽ bị khỏa tài khoản vĩnh viễn)

Và dưới đây là những website kiếm tiền từ paid to click thanh toán tốt nhất:

Cashnhit – khá uy tín, hoạt động từ năm 2009
cnhv2 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.001$ – 0.005$
- Giá click từ ref: 0.0003$
- Số quảng cáo mỗi ngày: 10+
- Số tiền tối thiểu để rút: 0.6$ qua Paypal hoặc 1$ qua Alertpay

- Ngoài kiếm tiền từ ptc có thể kiếm tiền từ ptr, offer, xem video …

Ayuwage – hoạt động từ tháng 2 năm 2010
ayuwagebanner Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.015$ 0.005$
- Giá click từ ref: 10%
- Số quảng cáo mỗi ngày: không giới hạn
- Số tiền tối thiểu để rút: 5.00$

- Bạn xem hướng dẫn kiếm tiền với AyuWage tại bài viết này.

Niftyclick – test site (cập nhật ngày 3/7/2011)
niftyclick Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.01$
- Giá click từ ref: 0.005$
- Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
- Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$

Incentria – site uy tín hoạt động từ tháng 2 năm 2008
banner2 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.005$ – 0.001$
- Giá click từ ref: 10%
- Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
- Số tiền tối thiểu để rút: 1.00$

- Ngoài kiếm tiền từ click có thể kiếm tiền từ Complete Offers

Get Paid To Central – site đang thanh toán ( 4 cấp độ referrals)
banner1 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.003$
- Giá click từ ref: 4 levels
- Số quảng cáo mỗi ngày: 10+
- Số tiền tối thiểu để rút: 1.00$

- Bằng chứng thanh toán (proof):Proof 2, Proof 1

Clicksia – site ptc uy tín từ năm 2007
banner2 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.001$ – 0.005$
– Giá click từ ref: 0.0001$ – 0.0005$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
– Số tiền tối thiểu để rút: 1.00$
- Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 1

Ifbux – site uy tín từ năm 2010 (cập nhật ngày 04/01/2011)
ifbux banner Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.005$
– Giá click từ ref: 0.0025$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 8+
– Số tiền tối thiểu để rút: 4.00$
– Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 12, Proof 11, Proof 10, Proof 9, Proof 8, Proof 7, Proof 6, Proof 5, Proof 4, Proof 3 , Proof 2, Proof 1

LogiPTC – site uy tín (online tháng 1/2010)
logiptc8 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.01$
– Giá click từ ref: 10%
– Số quảng cáo mỗi ngày: không hạn chế
– Số tiền tối thiểu để rút: 5.00$
– Hướng dẫn cài toolbar kiếm tiền với Logiptc tại đây
- Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 1

Neobux – site ptc uy tín nhất từ năm 2008
 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.001$ – 0.01$
- Giá click từ ref: 0.0005$ – 0.005$
- Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
- Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$

- Thời gian trả: instant (ngay lập tức)
– Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 2, Proof 1

Incrasebux – site uy tín (online năm 2008)
banner1 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất
- Giá click: 0.008$ (lúc đầu chỉ là 0.007$ sau khi có 3.5$ upgrade sẽ lên 0,008$ /click và pay instant)
- Giá click từ ref: 0.004$
- Số quảng cáo mỗi ngày: 5+
- Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$

– Thời gian trả: sau 30 – 50 ngày yêu cầu thanh toán (upgrade phí 3.5$ thì thanh toán ngay lập tức)
– Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 1

Moneybux (online năm 2010)
1 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.002$ – 0.001$
- Giá click từ ref: 0.001$ – 0.0005$
- Số quảng cáo mỗi ngày: 6+
- Số tiền tối thiểu để rút: 1.08$

- Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 1

Bux-matrix – site ptc uy tín (online năm 2008)
banner1 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.004$
– Giá click từ ref: 0.001$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 5+
– Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$
– Thời gian trả: 72h

donkeymails.com (site uy tín hoạt động từ năm 2008)
banner1 Tổng hợp các website kiếm tiền paid to click tốt nhất

- Giá click: 0.01$ – 0.001$
– Giá click từ ref: 10% – 5% -3% -2% – 1%
– Số quảng cáo mỗi ngày: nhiều quảng cáo
– Số tiền tối thiểu để rút: 0.1$
– Thời gian trả: 15 ngày
Có thể sử dụng auto click donkeymails tại đây
- Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 2, Proof 1

Chúc bạn may mắn!