Cảnh Báo 888Bux và buxplode Scam !

Cảnh Báo 888Bux | 888Bux.Combuxplode|buxplode.com Scam !
Cập nhật ngày 15/07/2010
Hiện nay 888Bux rất nhiều thành viên không thể request out được, hơn nữa forum của trang này cũng bị cắt các box hỗ trợ, report... , buxplode thì đã tăng số tiền request pauouts lên 10$
Vì thế đề nghị mọi người tạm ngưng tham gia 888Bux buxplode và nhé!

More

Người theo dõi

Popular Posts