Cách nhận biết các site HYIP SCAM


cách 1:
- đầu tiền Lee có cái công cụ này rất hữu ích . cái này là để check xem site HYIP này đc tạo ra hàng loạt từ 1 host ( IP ) duy nhất hay ko >>> tạo hàng loạt như này chắc chắn scam.
click :

http://www.domaintools.com/reverse-ip/

ví dụ :đánh vào ô trống atmbux.com ( site này đang pay good ) thì ra kết quả

Trích:
There are 11 domains hosted on this IP address.
Here are a few of them:

1. Atmbux.com
2. E-withdraw.com
3. K-bux.com
4. 8 more...
như vậy có nghĩa có 11 domain trên cái host đó.vào thử E-withdraw.com thì nó cũng là HYIP như là atmbux. >>> scam sớm.

các bạn cứ thử . cái này rất hữu hiệu. có nhìu kẻ lập hàng chục site cùng 1 host sau đó ngồi chơi xơi nước . xong scam site này ta mở site khác

Trích:
What is Reverse IP?

Reverse IP is easiest way to find all the .com, .net, .org, .biz, .us, and .info websites hosted on a given IP address. Enter an IP address or domain name and receive a list of up to 2,000 domains hosted on that IP. Lookups with over 2,000 results can be ordered as a report containing the full list.
Trích:
Reverse IP là gì?

Reverse IP là cách dễ nhất để tìm tất cả các tập tin. Com,. Net,. Org,. Biz,. Hệ với chúng tôi, và. Thông tin trang web được lưu trữ trên một địa chỉ IP. Nhập một địa chỉ IP hoặc tên miền và nhận được một danh sách lên đến 2000 tên miền lưu trữ trên máy chủ đó IP. Lookups với hơn 2000 kết quả có thể được đặt hàng như là một báo cáo có chứa các danh sách đầy đủ.
cách 2

- vào các forum lớn như talkgold.com theo giõi các members đầu tư , post proof. Lee nghĩ cái này là thực hơn cả . CHÚ Ý : có site chỉ pay cho các monitor HYIP , ko pay cho member , vì vậy hãy chú ý. reply do monitor post hay là mem.
- cũng như vậy click vào banner monitor ở site cần nhận biết xem các invester nhận xét như nào. nó ghi PAYING nhưng đó chưa chắc đã đúng:
- ADmin monitor chưa update kịp.
- thằng scam HYIP nó fake ip rồi tự bình chọn cho mình. lừa mấy site monitor.

như vậy đã có RATE chưa chắc là ko scam.

hehe Trình độ có hạn . có đóng góp xin các bạn cứ post
Nguồn:Lee ekiemtien

More

Người theo dõi

Popular Posts